Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure API Apps 102 - Adding Authentication

Prezentující:: Scott Hanselman

Guang Yang continues to educate Scott on Azure API Apps. In this episode, we add authentication and an understanding of identity to an Azure API App.