Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Analysis Services Overview

Overview of Microsoft Azure Analysis Services, available in preview.