Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

AzureAnalysisServicesOverview

Overview of Microsoft Azure Analysis Services, available in preview.

Související videa

Azure Analysis Services Scale Out & Diagnostics

Azure Analysis Services: Desktop PowerBI to the Cloud

Azure Analysis Services Visual Model Editor