Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Avanade uses Azure Machine Learning to improve employee experiences

Avanade uses Azure Machine Learning to improve employee experiences.