Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Attaching a Data Disk to a Windows VM

Jennelle walks us through the steps for adding a disk to a Windows virtual machine.

Související videa

What's new in Azure DevTest Labs

Scaling Azure Container Service

Azure Virtual Machines - Scaling VM Scale Sets