Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Attaching a Data Disk to a Windows VM

Jennelle walks us through the steps for adding a disk to a Windows virtual machine.

Související videa

Run SQL Server 2017 on Azure Virtual Machines

Migrate your applications to Azure virtual machines

Azure Instance Metadata Service