Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Alerting & Monitoring 1 of 2 - Introducing Recovery Services Vault

Demonstration of creation of Recovery Services Vault, Setup backup for a machine.

Související videa

Azure Availability Zones

Open Service Broker for Azure

Azure Location Based Services