Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Adding Virtual Hard Drives, Storage Accounts, and Scaling Virtual Machines

Scott and Corey scale up Scott's VM and add a new disk for increased performance.

Související videa

Scaling Azure Container Service

Azure Virtual Machines - Scaling VM Scale Sets

Azure Virtual Machine (VM) Scale Sets