Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Výukové materiály a školení k platformě Kubernetes

Získejte doprovodné materiály pro cestu k nativnímu využívání cloudu. Prozkoumejte výukové a školicí materiály pro Kubernetes, mezi které patří videa, články, knihy a technické webináře. Seznamte se se základy a získejte praktické zkušenosti s různými funkcemi a řešeními Kubernetes, včetně služby Azure Kubernetes Service (AKS).

Získejte přehled platformy Kubernetes

Začněte školení o platformě Kubernetes tím, že se na vyšší úrovni seznámíte se softwarem a jeho komponentami. Pokud s Kubernetes teprve začínáte, začněte tím, že si přečtete, co je Kubernetes, a pak se seznámíte s tím, jak fungují kontejnery. Pokud už máte zkušenosti s kontejnery a Dockerem, opensourcovým formátem kontejnerů, podívejte se, jak můžou Kubernetes a Docker fungovat společně.

Začněte využívat kontejnerizované aplikace

Vizualizujte vztahy mezi koncepty a komponentami Kubernetes, včetně clusteru a řídicí roviny. Projděte si také tipy k nasazování aplikací a úloh a strukturování a zabezpečení prostředí Kubernetes.

Zábavná výuka Kubernetes s Phippy

Prozkoumejte koncepty platformy Kubernetes, jako jsou pody a nasazení, prezentované ve stylu ilustrované dětské knihy. Připojte se k žirafě Phippy a zebře Zee na této veselé vzdělávací cestě za dobrodružstvím.

Phippy Goes to the Zoo – A Kubernetes story

Základní koncepty služby Azure Kubernetes Service (AKS)

V těchto technických článcích se dozvíte, jak ve službě Azure Kubernetes Service (AKS) fungují komponenty infrastruktury, přístup a identity, zabezpečení, sítě, úložiště a škálování. AKS je spravovaná služba Kubernetes, která ještě více zjednodušuje nasazování a správu aplikací založených na kontejnerech.

 • Clustery a úlohy

  Zjistěte, jak v AKS fungují komponenty infrastruktury, jako jsou řídicí rovina, uzly nebo fondy uzlů, společně s prostředky úloh, jako jsou pody, nasazení nebo sady. Zjistěte, jak seskupovat prostředky do oborů názvů.

 • Možnosti přístupu a identit

  Provádějte ověřování a přiřazujte oprávnění v AKS s využitím účtů služby Kubernetes, integrace Azure Active Directory, řízení přístupu na základě role, rolí a rolí clusteru a vazeb rolí a vazeb rolí clusteru.

 • Koncepty zabezpečení aplikací a clusterů

  Chraňte své aplikace v AKS s využitím zabezpečení hlavních komponent, zabezpečení uzlů, upgradů clusterů, zabezpečení sítě a tajných klíčů Kubernetes.

 • Koncepty sítě pro aplikace

  Zajistěte pro své aplikace v AKS sítě ,včetně služeb, virtuálních sítí Azure, kontrolerů příchozího přenosu dat a zásad sítě.

 • Možnosti škálování pro aplikace

  Škálujte aplikace v AKS s využitím ručního škálování, horizontálního automatického škálování podů, automatického škálování clusterů a integrace se službou Azure Container Instances.

 • Možnosti úložiště pro aplikace

  Ukládejte aplikace v AKS s využitím svazků, trvalých svazků, tříd úložiště a řetězů trvalých svazků.

Školicí webináře o platformě Kubernetes

Pronikněte hlouběji do specifických případů použití platformy Kubernetes v těchto technických webinářích na vyžádání, které vedou uznávaní technici, programoví manažeři a vývojáři, a poslechněte si odpovědi na skutečné dotazy od dalších lidí, kteří se učí a využívají Kubernetes.

Nasazení základního clusteru AKS

Zajistěte si doporučení pro sítě, zabezpečení, identity, správu a monitorování vašeho clusteru na základě obchodních požadavků vaší organizace, a to pomocí standardních technických dat produktu AKS.

Architektury a vzory Kubernetes

Vývojový diagram návrhu architektury mikroslužeb

Návrh architektury mikroslužeb

Projděte si základní konfiguraci AKS, která může sloužit jako výchozí bod pro většinu nasazení mikroslužeb. Seznamte se také s důležitými informacemi o infrastruktuře a DevOps v souvislosti s provozem architektury mikroslužeb v AKS.

Vývojový diagram operací strojového učení (MLOps)

Operace strojového učení (MLOps)

Implementujte pro aplikaci AI kanál kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) a opětovného trénování s využitím služeb Azure DevOps a Azure Machine Learning.

Zobrazit strategie nasazení
#

Workshop: Nasazení vícekontejnerové aplikace

V tomto prostředí pro praktickou výuku získáte podrobné školení k vytvoření clusteru Kubernetes, nasazení aplikace založené na mikroslužbách a nastavení kanálu CI/CD s využitím AKS.

Osvědčené provozní postupy pro Kubernetes

Seznamte se s osvědčenými postupy pro každodenní scénáře na základě skutečných nasazení, které popisují odborníci na danou problematiku.

Osvědčené postupy pro operátory clusterů

Osvědčené postupy pro vývojáře

Kolekce elektronických knih ke zprovoznění platformy Kubernetes

Projděte si praktické dovednosti pro nasazení Kubernetes, které potřebujete ke zvýšení flexibility, spolehlivosti a efektivity vašich distribuovaných systémů.

Kolekce elektronických knih o platformě Kubernetes

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Začněte zdarma