Přeskočit navigaci

Deploy a single-VM WordPress to Azure

Poslední aktualizace: 18.05.2018

This template deploys a complete LAMP stack, then installs and initializes WordPress. Once the deployment is finished, you need to go to http://fqdn.of.your.vm/wordpress/ to finish the configuration, create an account, and get started with WordPress.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmDnsName This is the unique DNS name of the for the public IP for your VM
adminUsername This is the username you wish to assign to your VMs admin account
adminPassword This is the password you wish to assign to your VMs admin account
mySqlPassword Password for your mySQL account
vmSize Size of VM
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/wordpress-single-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/wordpress-single-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface