Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploy a Windows VM with the Azul Zulu OpenJDK JVM

Poslední aktualizace: 29.04.2021

This template allows you to create a Windows VM with the Azul Zulu OpenJDK JVM

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
windowsVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of the selected Windows version.
javaPackageName Azul Zulu OpenJDK JVM for Azure package name
vmSize Size for the Virtual Machine.
vmName Name for the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
storageNewOrExisting Determines whether or not a new storage account should be provisioned.
storageAccountName Name of the storage account
storageAccountType Storage account type
storageAccountResourceGroupName Name of the resource group for the existing storage account
virtualNetworkNewOrExisting Determines whether or not a new virtual network should be provisioned.
virtualNetworkName Name of the virtual network
addressPrefixes Address prefix of the virtual network
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet prefix of the virtual network
virtualNetworkResourceGroupName Name of the resource group for the existing virtual network
publicIpNewOrExisting Determines whether or not a new public ip should be provisioned.
publicIpName Name of the public ip address
publicIpDns DNS of the public ip address for the VM
publicIpResourceGroupName Name of the resource group for the public ip address
publicIpAllocationMethod Allocation method for the public ip address
publicIpSku Name of the resource group for the public ip address
location Location for the resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/zulu/Windows-Java-ZuluOpenJDK/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/zulu/Windows-Java-ZuluOpenJDK/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Tom Karbowski