Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a Web App protected by Application Gateway v2

Poslední aktualizace: 12.05.2021

This template creates an Azure Web App with Access Restriction for an Application Gateway v2. The Application Gateway is deployed in a vNet (subnet) which has a 'Microsoft.Web' Service Endpoint enabled. The Web App restricts access to traffic from the subnet.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
webAppName (není dostupný žádný popis)
virtualNetworkName (není dostupný žádný popis)
appGatewaySubnetName (není dostupný žádný popis)
appGatewayName (není dostupný žádný popis)
location (není dostupný žádný popis)

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-with-app-gateway-v2/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-with-app-gateway-v2/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface