Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create Azure Web app with Blob Storage connection string

podle Jeff Bowles
Poslední aktualizace: 03.07.2021

Creates an Azure Web app with Blob Storage connection string, Template originally authored by Jeff Bowles of Microsoft

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
webAppSvcPlanName Name of AppSvc Plan.
webAppSvcPlanSku App Svc Plan SKU.
webAppSvcPlanWorkerSize Size of AppSvc Worker.
webAppName Name of web site.
storageAccountName Storage Account to access blob storage.
deployPackageUri WebDeploy package location.
sasToken Sas token to be appended to DeployPackageURI.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-blob-connection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-blob-connection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface