The Azure Quickstart templates are currently available in English

Red Hat full cross-platform dev box with Team Services agent

Poslední aktualizace: 07.11.2016

This template allows you to create an Red Hat VM with a full set of cross-platform SDKs and Visual Studio Team Services Linux build agent. Once the VM is successfully provisioned, Team Services build agent installation can be verified by looking under your Team Services account settings under Agent pools. Languages/Tools supported: OpenJDK Java 6, 7 and 8; Ant, Maven and Gradle; npm and nodeJS; groovy and gulp; Gnu C and C++ along with make; Perl, Python, Ruby and Ruby on Rails; .NET Core; Docker Engine and Compose; and go

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vstsAccountURL Team Services Account URL (e.g. https://myaccount.visualstudio.com)
vstsPAT Team Services PAT for user with Agent Pools (read,manage) permissions
vstsPoolName Team Services Agent Pool Name
vstsAgentName Team Services Agent Name
adminUsername Linux VM User Account Name
adminPassword Linux VM User Password
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. It must be lowercase and must match the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
agentVMCount The number of VM build servers to provision in this deployment.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vsts-fullbuild-redhat-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vsts-fullbuild-redhat-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface