Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploy a VM Scale Set with a Windows custom image

podle Simon Davies
Poslední aktualizace: 09.06.2021

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set usng a custom Windows image. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80)

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmSSName The Name of the VM Scale Set
instanceCount Number of VM instances to create in the scale set
vmSize The size of the VM instances Created
dnsNamePrefix The Prefix for the DNS name of the new IP Address created
adminUsername The Username of the administrative user for each VM instance created
adminPassword The Password of the administrative user for each VM instance created
sourceImageVhdUri The source of the blob containing the custom image
frontEndLBPort The front end port to load balance
backEndLBPort The back end port to load balance
probeIntervalInSeconds The interval between load balancer health probes
numberOfProbes The number of probes that need to fail before a VM instance is deemed unhealthy
probeRequestPath The path used for the load balancer health probe

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface