Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

VMSS Flexible Orchestration Mode Quickstart Linux

Poslední aktualizace: 20.06.2022

This template deploys a simple VM Scale Set with instances behind an Azure Load Balancer. The VM Scale set is in Flexible Orchestration Mode. Use the os parameter to choose Linux (Ubuntu) or Windows (Windows Server Datacenter 2019) deployment. NOTE: This quickstart template enables network access to VM management ports (SSH, RDP) from any internet address, and should not be used for production deployments. For Network security best practices for production deployments, see [Azure Network Security Best Practices](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/network-best-practices)

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmssName Name for the virtual machine scale set
vmssAdminUserName User name for virtual machine instances
vmssAdminPasswordOrSSHKey Password or SSH Key for the VM instances. Be sure to also update whether using Password or SSH Key authentication on the VMSS Flex
instanceCount Number of virtual machine instances in the scale set
platformFaultDomainCount The platform fault domain count for your scale set. Set to 1 to allow Azure to maximally spread instances across many racks in the datacenter.
zones Instances will be spread evenly between the zones you selected
sku Specifies the virtual machine SKU to be used
vnetPrefix Virtual network prefix
lbName Name for the load balancer
os Choose the operating system for the VMs in the Virtual Machine Scale Set
location Region where the scale set will be deployed

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-quickstart/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-quickstart/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Fitzgerald Steele