Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM from a EfficientIP VHD

Poslední aktualizace: 28.04.2021

This template creates a VM from a EfficientIP VHD and let you connect it to an existing VNET that can reside in another Resource Group then the virtual machine

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmName Name of the VM
osType Type of OS on the existing vhd
osDiskVhdUri URI of the existing VHD in ARM standard or premium storage
vmSize Size of the VM
vmDiskSizeGB Diskspace size of the VM
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
existingSecurityGroupName Name of the network Security Group that needs to be assocated to virtual NIC.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-efficientip-vhd/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-efficientip-vhd/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface