Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

VM Using Managed Identity for Artifact Download

podle Brian Moore
Poslední aktualizace: 10.09.2021

This template shows how to use a managed identity to download artifacts for the virtual machine's custom script extension.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size of the virtual machine
location Location for all resources.
fileUris An array of fileUris to download via the custom script extension
identityName name for the managedIdenity to use for custom script download, the principal must have at least storage blob reader permission on the storage account, roleDef: 2a2b9908-6ea1-4ae2-8e65-a410df84e7d1
identityResourceGroup resourceGroup for the managedIdenity to use for custom script download
alwaysRun For the sample, use this to ensure the extension will always execute.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-cse-msi/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-cse-msi/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface