Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

High IOPS 32 Data Disk storage pool Standard D14 VM

Poslední aktualizace: 04.05.2021

This template creates a Standard D14 VM with 32 data disks attached. Using DSC they are automatically striped per best practices to get maximum IOPS and formatted into a single volume.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location for all resources
adminUsername The username of the initial account to be created
adminPassword The password of the initial account to be created
sizeOfEachDataDiskInGB The size of the datadisks to be striped. The total capacity will be this size multiplied by the number of data disks you specify.
numberOfDisks The number of data disks to include in the storage pool.
dnsName DNS name for the Public IP
vmSize VM Size, the list of sizes here all support premium and standard storage up to 32 data disks.
storageType Storage SKU type
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface