Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Tableau Server Single Node

Poslední aktualizace: 14.05.2021

This template deploys a new instance of Tableau Server on an Azure virtual machine along with all required infrastructure elements. Tableau is an industry-leading business intelligence platform. Tableau Server allows users to discover and share data-driven insights throughout their organization in a secure, governable environment. For more information please visit our webpage: https://www.tableau.com/. For more details please view the Readme on the associated Github page.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location The location where these resources will be deployed. By default this will be the location of the resource group.
OS The operating system of the VM.
tableau_version The version of Tableau Server to install.
VMSize Please select the size of the VM you wish to deploy. Tableau Server should be deployed on a machine with at least 16 vCPUs. Standard_D4s_v3 is provided for testing only. Read more about sizing options here: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes-general
adminUsername Admin username for Virtual Machine
adminPassword Password for the Virtual Machine.
source_CIDR CIDR block for SSH source - limit to your IP for secure access.
tableau_admin_username Tableau Server administrator username.
tableau_admin_password Tableau Server administrator password.
registration_first_name First name to use for registering Tableau Server
registration_last_name Last name to use for registering Tableau Server
registration_email Email address to use for registering Tableau Server
registration_company Company name to use for registering Tableau Server
registration_title Job title to use for registering Tableau Server
registration_department Department name to use for registering Tableau Server
registration_industry Industry name to use for registering Tableau Server
registration_phone Phone number to use for registering Tableau Server
registration_city Your current City - to use for registering Tableau Server
registration_state Your current State - to use for registering Tableau Server
registration_zip Your current zip - to use for registering Tableau Server
registration_country Your current Country - to use for registering Tableau Server
license_key Enter Tableau Server License key. ** If you would like to run a 2-week free trial please leave as 'trial'
accept_eula Please type 'Yes' to accept the Tableau EULA which can be found here: https://mkt.tableau.com/files/tableau_eula.pdf. If you type No then the Azure resources will still be deployed but Tableau Server will not be installed.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/tableau/tableau-server-single-node/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/tableau/tableau-server-single-node/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface