Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Import VHD Blobs from a ZIP Archive URL

podle Gwen Blum
Poslední aktualizace: 16.04.2021

Deploying Virtual Machines based on specialized disk images requires to import VHD files into a Storage Account. In the case there are multiple VHD files compressed in a single ZIP and you got the URL to fetch the ZIP archive, this ARM template will ease the job: Download, Extract and Import into an existing Storage Account Blob Container.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
Source URL of a ZIP archive containing VHD images files. For example: https://provider.com/bin/support/azure-vhd.zip
Destination URI of a Storage Account container with a writable SAS Token.
forceUpdateTag Used to force the execution when redeploying the template with the same parameters. Default: [newGuid()]
location The location in which the resources should be deployed. Default: [resourceGroup().location]

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-import-zipped-vhds/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-import-zipped-vhds/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface