Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create Azure SQL Servers and Database with Failover Group

podle John Downs
Poslední aktualizace: 29.04.2021

Creates two Azure SQL servers, a database, and a failover group.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
sqlServerPrimaryName The name of the primary SQL Server.
sqlServerPrimaryAdminUsername The administrator username of the primary SQL Server.
sqlServerPrimaryAdminPassword The administrator password of the primary SQL Server.
sqlServerSecondaryName The name of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryRegion The location of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryAdminUsername The administrator username of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryAdminPassword The administrator password of the secondary SQL Server.
sqlFailoverGroupName The name of the failover group.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-with-failover-group/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-with-failover-group/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface