Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploys SQL Server 2014 AlwaysOn AG on existing VNET & AD

podle Keith Mayer
Poslední aktualizace: 17.07.2021

This template creates three new Azure VMs on an existing VNET: Two VMs are configured as SQL Server 2014 AlwaysOn Availability Group replica nodes and one VM is configured as a File Share Witness for automated cluster failover. In addition to these VMs, the following additional Azure resources are also configured: Internal load balancer, Storage accounts. To configure clustering, SQL Server and AlwaysOn within each VM, PowerShell DSC is leveraged. For Active Directory support, existing Active Directory domain controllers should already be deployed on the existing VNET.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
namePrefix Naming prefix for each new resource created. 8-char max, lowercase alphanumeric
diskType Type of Storage to be used for VM disks
sqlVMSize Size of the SQL VMs to be created
sqlWitnessVMSize Size of the Witness VM to be created
existingDomainName DNS domain name for existing Active Directory domain
adminUsername Name of the Administrator of the existing Active Directory Domain
adminPassword Password for the Administrator account of the existing Active Directory Domain
sqlServerServiceAccountUserName The SQL Server Service account name
sqlServerServiceAccountPassword The SQL Server Service account password
existingSqlSubnetName Name of the existing subnet in the existing VNET to which the SQL & Witness VMs should be deployed
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET
existingAdPDCVMName Computer name of the existing Primary AD domain controller & DNS server
sqlLBIPAddress IP address of ILB for the SQL Server AlwaysOn listener to be created
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-server-2014-alwayson-existing-vnet-and-ad/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-server-2014-alwayson-existing-vnet-and-ad/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface