Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create an Azure SQL Server, with data encryption protector

Poslední aktualizace: 13.05.2021

This template creates an Azure SQL server, activates the data encryption protector using a given key stored in a given Key Vault

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
sqlServerName Azure SQL server name to create
sqlServerAdministrator Azure SQL server administrator name
sqlServerAdministratorPwd Azure SQL server administrator password
keyVaultName Key vault name where the key to use is stored
keyVaultResourceGroupName Key vault resource group name where it is stored
keyName Key name in the key vault to use as encryption protector
keyVersion Version of the key in the key vault to use as encryption protector
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-encryption-protector-byok/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-encryption-protector-byok/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface