Přeskočit navigaci

Configures Spark cluster & a single node Cassandra on CentOS

Poslední aktualizace: 26.06.2018

This project configures a Spark cluster (1 master and n-slave nodes) and a single node Cassandra on Azure using CentOS 7.x. The base image starts with CentOS 7.1 and it is updated to the latest version as part of the provisioning steps.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
storageMasterType Storage type that is used for master Spark node. This storage account is used to store VM disks.
storageSlaveType Storage type that is used for each of the slave Spark node. This storage account is used to store VM disks.
storageCassandraType Storage type that is used for Cassandra. This storage account is used to store VM disks.
vmMasterVMSize VM size for master Spark node. This VM can be sized smaller.
vmNumberOfSlaves Number of VMs to create to support the slaves. Each slave is created on it's own VM. Minimum of 2 & Maximum of 200 VMs.
vmSlaveVMSize VM size for slave Spark nodes. This VM should be sized based on workloads.
vmCassandraVMSize VM size for Cassandra node. This VM should be sized based on workloads.
vmAdminUserName Specific an admin username that should be used to login to the VM.
vmAdminPassword Specific an admin password that should be used to login to the VM.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/spark-and-cassandra-on-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/spark-and-cassandra-on-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface