Přeskočit navigaci

Deploy Solace Message Router(s) onto Azure Linux VM(s)

podle Ken Barr
Poslední aktualizace: 26.06.2018

Deploy either a standalone Solace Message Router or a three node High Availability cluster of Solace Message Routers onto Azure Linux VM(s)

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
storageAccountName Unique DNS Label for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
securityGroupName Security group defined to support VMR default message vpn ports
dnsLabelForPublicIP Unique DNS Label for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The Centos version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given Centos version. Allowed values: 7.2, 7.3
vmSize The size of the VM. Requires at lest 2 cores and 4GB of memory. Allowed values: DS2_V2, F2S
solaceVMR_URI The URI location of the Solace VMR Docker container tarball
deploymentModel Deploy three node ha cluster or single node
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface