Přeskočit navigaci

Create a SLURM cluster on SLES 12 HPC SKU

podle Christian
Poslední aktualizace: 28.08.2018

Creates a SLURM HPC cluster running SLES 12. This cluster is ready to run Intel MPI workloads when used with A8 or A9 VMs.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dnsPrefix Unique public dns prefix where the master node will be exposed
adminUsername User name for the Virtual Machine. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
hpcUserName User for running HPC applications with shared home directory and SSH public key authentication setup. This user cannot login from outside the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
headNodeSize Size of the head node.
workerNodeSize Size of the worker nodes.
workerNodeCount This template creates N worker node. Use workerNodeCount to specify that N.
dataDiskSize The size in GB of each data disk that is attached to the VM. A RAID-0 volume is created with all data disks that is dataDiskSize * dataDiskCount in size.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface