Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploy an Azure SignalR service

podle Junbo Wang
Poslední aktualizace: 11.08.2022

This template creates an Azure SignalR Service using a template.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
name The globally unique name of the SignalR resource to create.
location Location for the SignalR resource.
pricingTier The pricing tier of the SignalR resource.
capacity The number of SignalR Unit.
serviceMode Visit https://github.com/Azure/azure-signalr/blob/dev/docs/faq.md#service-mode to understand SignalR Service Mode.
enableConnectivityLogs (není dostupný žádný popis)
enableMessagingLogs (není dostupný žádný popis)
enableLiveTrace (není dostupný žádný popis)
allowedOrigins Set the list of origins that should be allowed to make cross-origin calls.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.signalrservice/signalr/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.signalrservice/signalr/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface