Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create A Security Automation for any Recommendation

podle Nick Winter
Poslední aktualizace: 12.05.2021

This template allows you to create an Azure Security Center Automation which triggers an empty logic app, which will be triggered by any Security Center Recommendation and state

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
automationName (není dostupný žádný popis)
location Location for the automation
logicAppName (není dostupný žádný popis)
logicAppResourceGroupName (není dostupný žádný popis)
subscriptionId The Azure resource GUID id of the subscription
assessmentSettings The object used for deploying the automation

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.security/securitycenter-create-automation-for-all-recommendations/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.security/securitycenter-create-automation-for-all-recommendations/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface