Install Scrapy on Ubuntu using Custom Script Linux Extension

podle Bin Xia
Poslední aktualizace: 24. 4. 2015

Odhad nákladů

$15.0177000000

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

This template deploys Scrapy on an Ubuntu Virtual Machine. The user can upload a spider to start to crawl. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
dnsNameForPublicIP This is the dns name of the public IP
adminUserName Username for the Virtual Machines
adminPassword Password for the Virtual Machine
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize Size of the Virtual Machine
publicIPAddressName Name of Public IP Address Name
vmName Name of Virtual Machine
virtualNetworkName Name of Virtual Network
nicName Name of Network Interface
spiderName Name of the spider
spiderUri Uri of the spider source

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/scrapy-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/scrapy-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface