Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

SAP LaMa template for SAP NetWeaver database server

Poslední aktualizace: 14.05.2021

This template deploys a virtual machine and installs the required applications to use this virtual machine for SAP LaMa. The template also creates the required disk layout. For more information about managing Azure virtual machines with SAP LaMa, see https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/workloads/sap/lama-installation.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
sapSystemId SAP System ID.
computerName The computer name. This parameter is also used as virtual machine name. It is required if you want to deploy this template using SAP LaMa.
osType The type of the operating system you want to deploy.
dbtype The type of the database
sapSystemSize The size of the SAP System you want to deploy.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine.
adminPasswordOrKey Password or ssh key for the Virtual Machine.
subnetId The id of the subnet you want to use.
deployEmptyTarget You can deploy an empty target if you want to use the virtual machine as a target for an instance relocate or similar. In this case, no additional disks or IP configurations are attached.
sapArtifactsLocation The location of the SAR archives. The location should contain archives for SAPCAR, SAP Host Agent, SAPACEXT, Microsoft Visual C++ Redistributable and the Microsoft ODBC driver for SQL Server.
sapArtifactsLocationSasToken The sasToken required to access sapArtifactsLocation.
sapcarFilename The filename for the sapcar application that matches the operating system you deploy. sapcar is used to extract the archives you provide in other parameters.
sapHostAgentArchiveFilename The filename of the SAP Host Agent archive. SAP Host Agent is deployed as part of this template depoyment.
sapacExtArchiveFilename The filename of the SAP Adaptive Extensions. SAP Note 2343511 lists the minimum patch level required for Azure.
vcRedistFilename The filename of the VC Runtime that is required to install the SAP Adaptive Extensions. This parameter is only required for Windows.
sapadmPassword Password for the sapadm account.
sapadmId The Linux User Id of the sapadm user. Not required for Windows.
sapsysGid The Linux group id of the sapsys group. Not required for Windows.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-lama-database/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-lama-database/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface