SAP NW 3-tier compatible Marketplace image Multi SID ASCS

Poslední aktualizace: 31. 10. 2016

This template allows you to deploy a VM using a operating system that is supported by SAP.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
resourcePrefix The prefix that should be used to create the resource names.
stackType The stack type of the SAP system.
osType The type of the operating system you want to deploy.
sapSystemCount The number of SAP systems of this multi SID setup.
systemAvailability Determines whether this is a high available deployment or not. A HA deployment contains multiple instances of single point of failures.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
newOrExistingSubnet Determines whether a new virtual network and subnet should be created or an existing subnet should be used.
subnetId The id of the subnet you want to use.

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-marketplace-image-multi-sid-xscs/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-marketplace-image-multi-sid-xscs/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface