Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Route Server in BGP peering with Quagga

Poslední aktualizace: 17.11.2021

This template deploys a Router Server and Ubuntu VM with Quagga. Two external BGP sessions are established between the Router Server and Quagga. Installation and configuration of Quagga is executed by Azure custom script extension for linux

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location azure region where is deployed the vnet1
adminUsername VM Admin username
adminPassword VM Admin password
vnetName Virtual Network name
addressSpace1Prefix Virtual Network address space
subnet1Name subnet for hosting the Route Server. RouteServerSubnet is fixed name and it can't be changed.
subnet1Prefix address prefix assigned to the subnet1
subnet2Name name of the subnet2
subnet2Prefix address prefix assigned to the subnet2
subnet3Name name of the subnet3
subnet3Prefix address prefix assigned to the subnet3
subnet4Name name of the subnet4
subnet4Prefix address prefix assigned to the subnet4
gatewaysubnetPrefix address prefix assigned to the GatewaySubnet
routeServerName Route Server name
peering1IP private IP address of the VM running Quagga. it is the BGP remote peer of Route Server. The value is referenced in the quaggadeploy.sh script
peering1ASN ASN assigned to Quagga. The value is referenced in the script quaggadeploy.sh
rsBGPconnectionName Route Server BGP connection name to establish the peer with Quagga
vHubIPconfigName Route Server configuration name
vmName Virtual Machine name
vmPrivIP private IP of the VM. This IP has to match with the IP specified in the quaggadeploy.sh bash script
vmSize VM Size
nsgName name of the network security group applied to the subnets
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server-quagga/
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server-quagga/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server-quagga/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface