Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Weekly Backup Policy for RS Vault to protect IaaSVMs

podle Nilay Shah
Poslední aktualizace: 28.04.2021

This template creates Recovery service vault and a Daily Backup Policy that can be used to protect classic and ARM based IaaS VMs.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vaultName Name of the Recovery Services Vault
policyName Name of the Backup Policy
scheduleRunDays Backup Schedule will run on array of Days like, Monday, Tuesday etc. Applies in Weekly Backup Type only.
scheduleRunTimes Times in day when backup should be triggered. e.g. 01:00, 13:00. This will be used in LTR too for daily, weekly, monthly and yearly backup.
timeZone Any Valid timezone, for example:UTC, Pacific Standard Time. Refer: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg154758.aspx
weeklyRetentionDurationCount Number of weeks you want to retain the backup
daysOfTheWeekForMontlyRetention Array of Days for Monthly Retention (Min One or Max all values from scheduleRunDays, but not any other days which are not part of scheduleRunDays)
weeksOfTheMonthForMonthlyRetention Array of Weeks for Monthly Retention - First, Second, Third, Fourth, Last
monthlyRetentionDurationCount Number of months you want to retain the backup
monthsOfYear Array of Months for Yearly Retention
daysOfTheWeekForYearlyRetention Array of Days for Yearly Retention (Min One or Max all values from scheduleRunDays, but not any other days which are not part of scheduleRunDays)
weeksOfTheMonthForYearlyRetention Array of Weeks for Yearly Retention - First, Second, Third, Fourth, Last
yearlyRetentionDurationCount Number of years you want to retain the backup
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-weekly-backup-policy-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-weekly-backup-policy-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface