Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Backup for Workload in Azure Virtual Machines

podle Nilay Shah
Poslední aktualizace: 17.02.2022

This template creates a Recovery Services Vault and a Workload specific Backup Policy. Registers VM with Backup service and Configures Protection

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vaultName Name of the Vault
vmResourceGroup Resource group of Compute VM containing the workload
vmName Name of the Compute VM containing the workload
policyName Backup Policy Name
databaseInstanceName Name of database server instance
databaseName Name of protectable data source i.e. Database Name
isNewVault Conditional parameter for New or Existing Vault
isNewPolicy Conditional parameter for New or Existing Backup Policy
workloadType Workload type which is installed in VM and Pre-Registration Steps are performed
protectedItemType Protected Item (Database) type
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface