Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

podle Nilay Shah
Poslední aktualizace: 01.11.2021

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
projectName Specifies a name for generating resource names.
location Specifies the location for all resources.
adminUsername Specifies the administrator username for the Virtual Machine.
adminPassword Specifies the administrator password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Specifies the unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Virtual machine size.
windowsOSVersion Specifies the Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface