Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Setup notifications for backup alerts using Azure Monitor

Poslední aktualizace: 07.04.2022

This template enables you to setup email notifications for your Recovery Services vaults using Azure Monitor, by deploying an alert processing rule and an action group

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
emailAddress Email addresses to which the notifications should be sent. Should be specified as an array of strings, for example, ['user1@contoso.com', 'user2@contoso.com'].
actionGroupName An action group is the channel to which a notification is sent, for example, email. Edit this field if you wish to use a custom name for the action group, otherwise, you can leave this unchanged. An action group name can have a length of 1-260 characters. You cannot use :,<,>,+,/,&,%,\,? or control characters. The name cannot end with a space or period.
actionGroupShortName Short name of the action group used for display purposes. Can be 1-12 characters in length.
alertProcessingRuleName An alert processing rule lets you associate alerts to action groups. Edit this field if you wish to use a custom name for the alert processing rule, otherwise, you can leave this unchanged. An alert processing rule name can have a length of 1-260 characters. You cannot use <,>,*,%,&,:,\,?,+,/,#,@,{,}.
alertProcessingRuleDescription Description of the alert processing rule.
alertProcessingRuleScope The scope of resources for which the alert processing rule will apply. You can leave this field unchanged if you wish to apply the rule for all Recovery Services vault within the subscription. If you wish to apply the rule on smaller scopes, you can specify an array of ARM URLs representing the scopes, eg. ['/subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG1', '/subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG2']

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-alert-processing-rule/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-alert-processing-rule/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface