Přeskočit navigaci

Update RDSH collection

podle Michael
Poslední aktualizace: 15.08.2018

This template updates servers in an RD Session Host collection

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingRdshCollectionName Name of the RDSH collection to update
rdshTemplateImageUri URI for the template VHD to use for RDSH instances. For example, https://rdsstorage.blob.core.windows.net/vhds/MyWindowServerOSImage.vhd
rdshUpdateIteration A unique designator representing update iteration; newly created RDSH instances will have their names in the form: 'rdsh-<index><iteration>
rdshNumberOfInstances Number of RD Session Hosts
rdshVmSize The size of the RDSH virtual machines
userLogoffTimeoutInMinutes Timeout before forced user logoff from old RDSH instances
existingDomainName Domain name of the exisiting RDS deployment
existingAdminUsername The name of administrator in the existing RDS deployment
existingAdminPassword Domain administrator password
existingVnetResourceGroup ResourceGroup for the existing vnet
existingVnetName VNET name
existingSubnetName Subnet name
availabilitySet Availability set for new RDSH instances
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface