Přeskočit navigaci

pf on FreeBSD Setup

podle ostclilideng
Poslední aktualizace: 01.08.2018

This template helps you setup a development environment where you can NAT firewall with round-robin load balancing using FreeBSD's pf on Azure.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
frontendPrivateNicIP1 Frontend VM private IP address which resides in private subnet.
frontendPrivateNicIP2 Frontend VM public IP address which resides in public subnet.
backendVM1PrivateNicIP Backend VM1 private IP address which resides in private subnet.
backendVM2PrivateNicIP Backend VM2 private IP address which resides in private subnet.
frontendVmSize Frontend VM size, please choose proper size which allow 2 NICs.
frontendVmStorageAccountType Type of frontend VM storage account.
backendVmSize Backend VM size.
backendVmStorageAccountType Type of backend VM storage account.
adminUsername User name for the Virtual Machine
adminPassword Password for frontend and backend VMs.
vnetAddressPrefix Address prefix for VNET.
publicSubnetAddressPrefix Address prefix for public subnet.
privateSubnetAddressPrefix Address prefix for private subnet.
networkPrefix Network prefix.
domainNamePrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena ostclilideng