Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Orchard CMS Video Portal Web App

Poslední aktualizace: 14.06.2021

This template provides a easy way to deploy Orchard CMS on Azure App Service Web Apps with the Azure Media Services module enabled and configured.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
appName Name for the Azure Web App (.azurewebsites.net)
dbAdministratorLogin Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
nonAdminDatabaseUserName Non-admin database user. Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface