Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Openshift Container Platform 4.3

Poslední aktualizace: 14.05.2021

Openshift Container Platform 4.3

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation The base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken Token for the base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Region where the resources should be created in
clusterName Cluster resources prefix
dnsZone Domain name created with the App Service
dnsZoneRG Resource Group that contains the domain name
fipsEnabled Enable FIPS encryption
privateOrPublicEndpoints Public or private facing endpoints
newOrExistingNetwork Deploy in new cluster or in existing cluster. If existing cluster, make sure the new resources are in the same zone
existingVnetResourceGroupName Resource Group for Existing Vnet.
virtualNetworkName Name of new or existing virtual network
virtualNetworkCIDR VNet Address Prefix. Minimum address prefix is /16
masterSubnetName Name of new or existing master subnet
masterSubnetPrefix Master subnet address prefix
workerSubnetName Name of new or existing worker subnet
workerSubnetPrefix Worker subnet address prefix
bastionSubnetName Name of new or existing bastion subnet
bastionSubnetPrefix Worker subnet address prefix
singleZoneOrMultiZone Deploy to a Single AZ or multiple AZs
bastionVmSize Bastion Host VM size. Use VMs with Premium Storage support only.
masterVmSize OpenShift Master VM size. Use VMs with Premium Storage support only.
workerVmSize OpenShift Node VM(s) size. Use VMs with Premium Storage support only.
masterInstanceCount Number of OpenShift masters.
workerInstanceCount Number of OpenShift nodes
storageOption (není dostupný žádný popis)
pxSpecUrl Portworx Spec URL. See README on how to generate the URL
dataDiskSize Size of Datadisk in GB for NFS storage
enableNfsBackup Enable Backup on NFS node
adminUsername Administrator username on all VMs and first user created for OpenShift login
openshiftUsername User created for OpenShift login
openshiftPassword Password for OpenShift login
sshPublicKey SSH public key for all VMs
pullSecret Pull Secret json or reference to keyvault pull secret is stored
aadClientId Azure AD Client ID
aadClientSecret Azure AD Client Secret

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/openshift/openshift-container-platform/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/openshift/openshift-container-platform/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface