Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

OpenCanvas-LMS

podle laxmikatika
Poslední aktualizace: 05.05.2021

This template deploys OpenCanvas on Ubuntu 16.04

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminVMUsername User name for the Virtual Machine.
dnsNameForPublicIP Globally unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
smtpEmail Provide SMTP Email.
postgresPassword Provide Password for the Postgres.
adminLoginEmail Provide Admin Email for Open Canvas.
adminLoginPassword Provide Admin Password for for Open Canvas.
adminAccountName Provide Admin Account Name.
lms_stat_coll Provide lms stat coll.
smtp_type Provide SMTP Type.
smtp_port Provide SMTP Port.
smtp_pass Provide lms SMTP Password.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Virtual Machine Size.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface