Přeskočit navigaci

OMS - Cloud Foundry Solution

Poslední aktualizace: 17.10.2017

This template deploys default views, alerts and saved searches to your Log Analytics workspace. Please check [here](https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/tree/master/oms-cloudfoundry-solution) for detailed introductions and further instructions.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
omsWorkspaceName Input the name of your Log Analytic Workspace, a new workspace will be created if workspace with given name and location doesn't exist.
omsWorkspaceRegion Specify the region for your Workspace
omsWorkspaceSku Select the SKU for your workspace
cloudFoundryVersion Cloud Foundry environment has version 2.0+
systemMetricsProvider Select your provider of system metrics
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface