Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Network Security Group Analytics

podle dougbrad
Poslední aktualizace: 21.05.2021

Azure Network Security Group Analytics with Azure Log Analytics (OMS)

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
workspaceName Specify the workspace name
location Specify the workspace region
LineChartBuilderBladeId Line Chart Builder Blade Id
NotableQueriesBuilderBladeId Notable Queries Builder Blade Id
LineChartBuilderTileId Line Chart Builder Tile Id
LineChartBuilderBladetabGroupId1 (není dostupný žádný popis)
LineChartBuilderBladetabGroupId2 (není dostupný žádný popis)
NotableQueriesBuilderBladetabGroupId1 (není dostupný žádný popis)
NotableQueriesBuilderBladetabGroupId2 (není dostupný žádný popis)

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azurensg-solution/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azurensg-solution/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena dougbrad