Přeskočit navigaci

Octopus Deploy Tentacle Agent

Poslední aktualizace: 13.04.2017

Deploy .NET applications to this virtual machine using Octopus Deploy, the most popular .NET deployment automation tool. Octopus Deploy is a friendly deployment automation tool. We use NuGet packages and conventions to make automated deployment easy. Octopus can automatically update configuration files, create IIS web sites and application pools, install Windows services, and a whole lot more.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmAdminUsername Admin username for the Virtual Machine.
vmAdminPassword Admin password for the Virtual Machine.
vmDnsName Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Size of the Virtual Machine.
tentacleOctopusServerUrl The URL of the Octopus Server with which to register.
tentacleApiKey The Api Key to use to register the Tentacle with the Octopus Server.
tentacleCommunicationMode The type of Tentacle - whether the Tentacle listens for requests from the Octopus Server, or actively polls the Octopus Server for requests.
tentaclePort The port on which the Tentacle should listen, when CommunicationMode is set to Listen, or the port on which to poll the Octopus Server, when CommunicationMode is set to Poll. By default, Tentacle's listen on 10933 and polls the Octopus Server on 10943.
tentacleRoles A comma delimited list of Roles to apply to the Tentacle.
tentacleEnvironments A comma delimited list of Environments in which the Tentacle should be placed.
tentaclePublicHostNameConfiguration How the Octopus Server should contact the Tentacle. Only required when CommunicationMode is 'Listen'.
tentacleCustomPublicHostName The custom public host name that the Octopus Server should use to contact the Tentacle. Only required when communicationMode is 'Listen' and publicHostNameConfiguration is 'Custom'.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface