Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming

Poslední aktualizace: 14.05.2021

This template creates a GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack. All installation process based on Chocolately package manager

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location of ressources
vm_name Local name for the VM can be whatever you want
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Desired Size of the VM. Any valid option accepted but if you choose premium storage type you must choose a DS class VM size.
virtualNetwork_name (není dostupný žádný popis)
nic_name (není dostupný žádný popis)
publicIPAddress_name (není dostupný žádný popis)
dnsprefix (není dostupný žádný popis)
networkSecurityGroup_name (není dostupný žádný popis)
setupChocolateyScriptFileName PowerShell script name to execute
_artifactsLocation Public uri location of PowerShell Chocolately setup script
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
chocoPackages List of Chocolatey packages to install separated by a semi-colon eg. linqpad;sysinternals

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/obs/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/obs/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface