Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

NSG Flow Logs with traffic analytics

Poslední aktualizace: 05.10.2021

This template creates a NSG Flow log on an existing NSG with traffic analytics

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
flowlogName Flow Log name
location Flow Log location
networkWatcherName Network Watcher name
networkWatcherResourceGroup Network Watcher Resource Group
existingNsgId Network Security Group resource id
existingFlowLogStorageAccountId Storage account resource id
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-flow-logs-with-traffic-analytics/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-flow-logs-with-traffic-analytics/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface