Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Multi tier VNet with NSGs and DMZ

Poslední aktualizace: 14.05.2021

This template deploys a Virtual Network with 3 subnets, 3 Network Security Groups and appropriate security rules to make the FrontEnd subnet a DMZ

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
virtualNetworkName This is your Virtual Network
addressPrefix The CIDR address space for your Virtual Network in Azure
FESubnetPrefix This is CIDR prefix for the FrontEnd Subnet
AppSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Application Subnet
DBSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Database Subnet
FENSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to FrontEnd Subnet
AppNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Application Subnet
DBNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Database Subnet
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface