Přeskočit navigaci

Deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster

podle Paige Liu
Poslední aktualizace: 22.05.2018

This template deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster on CentOS 6.5 or 6.6

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dnsName Connect to your cluster using dnsName.location.cloudapp.azure.com
vmUserName user name to ssh to the VMs
vmPassword password to ssh to the VMs
mysqlRootPassword mysql root user password single quote not allowed
mysqlReplicationPassword mysql replication user password single quote not allowed
mysqlProbePassword mysql probe password single quote not allowed
vmSize size for the VMs
diskType Storage account type for the cluster
virtualNetworkName Virtual network name for the cluster
vnetNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
virtualNetworkExistingRGName If using existing VNet, specifies the resource group for the existing VNet
dbSubnetName subnet name for the MySQL nodes
vnetAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
dbSubnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnetq
dbSubnetStartAddress Start IP address in the subnet for the VMs
imagePublisher publisher for the VM OS image
imageOffer VM OS name
imageSKU VM OS version
mysqlFrontEndPort0 MySQL public port master
mysqlFrontEndPort1 MySQL public port slave
sshNatRuleFrontEndPort0 public ssh port for VM1
sshNatRuleFrontEndPort1 public ssh port for VM2
mysqlProbePort0 MySQL public port master
mysqlProbePort1 MySQL public port slave
artifactsPath template and script file location
customScriptCommandToExecute bash script command line
publicIPName public IP name for MySQL loadbalancer
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-replication/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-replication/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface