MySQL MHA Haproxy

podle 251744647
Poslední aktualizace: 29. 3. 2016

This template deploys a MySQL MHA + Haproxy solution: the objective of MHA is automating master failover and slave promotion within short (usually 10-30 seconds) downtime, without suffering from replication consistency problems, without spending money for lots of new servers, without performance penalty, without complexity (easy-to-install), and without changing existing deployments; Haproxy is the interface which apps access mysql

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
virtualNetworkName Name of the virtual network provisioned for the cluster
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines
mysqlPassword Mysql root password used when installing MySQL Server 5.5
dnsNamePrefix DNS Name for the publicly accessible Lap node. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
haproxyVmSize The size of the virtual machines used when provisioning the Lap node
mysqlVmSize The size of the virtual machines used when provisioning Mysql node(s)

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-mha-haproxy-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-mha-haproxy-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface