Deploy Moodle cluster on Centos

podle vidya
Poslední aktualizace: 07.04.2016

This template deploys Moodle as a LAMP application on Centos. It creates a one or more Centos VM for the front end and a single VM for the backend. It does a silent install of Apache and PHP on the front end VM's and MySQL on the backend VM. Then it deploys Moodle on the cluster. It configures a load balancer for directing requests to the front end VM's. It also configures NAT rules to allow admin access to each of the VM's. It also sets up a moodledata data directory using file storage shared among the VM's. It then installs the selected version of Moodle on all the front end VM's. If specified, it also installs the corresponding version of the Microsoft Office 365 plugins for Moodle. After the deployment is successful, you can go to /moodle to start configuring Moodle.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
mySqlPassword Password for the MySQL 'root' admin user.
fullNameOfSite Full name of the Moodle site displayed in the UI.
shortNameOfSite Short name of the Moodle site.
moodleAdminUsername User name for the Moodle site administrator.
moodleAdminPassword Password for the Moodle site administrator.
moodleAdminEmail Email for the Moodle site administrator. It should be in the correct email address format such as: abc@xyz.com
webVMCount Number of web front end VMs to create.
vmSize The size of each web front end VM.
vmSizeDB The size of the database backend VM.
moodleVersion The Moodle version you want to install.
installOfficePlugins Do you want to install the Office 365 plugins for Moodle?

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-cluster-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-cluster-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena vidya