Deploy a Service Health Alert

podle Andy Shen
Poslední aktualizace: 13.05.2017

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any Service Health records in the Azure Activity Log

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
actionGroupName Name for the Action group.
actionGroupShortName Short name for the Action group.
emailAddress Email address.
activityLogAlertName Name for the Activity log alert.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/monitor-servicehealth-alert/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/monitor-servicehealth-alert/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface